NVBFs nye landslagsstruktur er nå vedtatt av forbundsstyret (april 2017)

Elitepolitisk Dokument (EPD volleyball og EPD sandvolleyball) er også nå vedtatt, og er
Norges Volleyballforbunds strategidokument for elitesektoren.
EPD-ene beskriver et ambisiøst prestasjonsløft i norsk elitevolleyball. NVBF, klubbene og enkeltutøvere må ta ansvar for sin del av jobben, slik at vi sammen kan skape et varig løft!

Les Elitepolitisk Dokument volleyball her:

Her vil man finne informasjon om de ulike lagenes aktiviteter, lagenes hovedmål, uttak til samlinger og mesterskap samt informasjon om støtteappart og langtidsplaner.

NVBF har 6 landslag i volleyball.
Seniorlandslag kvinner
Seniorlandslag menn
Juniorlandslag jenter
Juniorlandslag gutter
Ungdomslandslag jenter
Ungdomslandslag gutter

Det er opprettet en egen webside til hvert lag. Her finner man informasjon om de ulike lagenes aktiviteter, lagenes hovedmål, uttak til samlinger og mesterskap samt informasjon om støtteappart og langtidsplaner.