Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

 Samspill for Alle

​Norges Volleyballforbunds visjon er Samspill for Alle. For oss betyr dette at volleyball/sandvolleyballmiljøet skal være et trygt og givende sted å være, der felleskapet mellom enkeltmedlemmene og de ulike organisasjonsleddene skal stå i fokus og vise vei. Respekt, begeistring og inkludering skal prege våre aktiviteter. Samtidig skal vi vise pågangsmot for å utvikle oss videre, og være stolte av den idretten og det miljø vi er en del av. Vi  skal også alltid opptre etter idrettens prinsipper om fair play både på og utenfor banen.  

Sportslig utvikling vil naturlig alltid stå i fokus. Samtidig er volleyball/sandvolleyballmiljøet også et sted der den enkelte kan utvikle seg utenfor banen. I lagspill trener man blant annet på samhold, respekt, hvordan gjøre andre gode, opptreden overfor med- og motspillere, trenere, lagledere, dommere osv. Erfaringene fra volleyballen/sandvolleyballen kan også brukes på andre arenaer. Disse verdiene er ofte viktig både på skole, arbeid, hjemme og på andre fritidsaktiviteter. Hvorfor ikke øve spesielt mye på gode samspillsregler i laget, internt i klubben og mellom organisasjonsleddene? Da får volleyballen/sandvolleyballen ytterligere en dimensjon.

NVBF har startet å utarbeide et verdiprogram som kan brukes av alle organisasjonsledd for å utvikle et trygt og givende samspill mellom medlemmene. 
Programmet finner du her:
- Fair Play-program

Materiell som kan brukes i forbindelse med verdiarbeid i klubber:

- Seksuell Trakassering  


NVBF anbefaler også NIFs nettside for klubbutvikling (idrettsforbundet.no/klubbutvikling). Her finnes godt materiell og tips som kan brukes av alle norske idrettslag og klubber.  

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
KlubbAdmin - elektronisk medlemsregisterhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/17_Gr%C3%B8nn.jpg
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/utvikling/Sider/Laerer.aspxNavigasjon på siden
Klubbhåndbokhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/17_Gr%C3%B8nn.jpg
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/utvikling/Sider/Trener.aspxNavigasjon på siden
Klubbutviklinghttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/17_Gr%C3%B8nn.jpg
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/utvikling/Sider/Spiller.aspxNavigasjon på siden
Klubbens årsmøtehttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/17_Gr%C3%B8nn.jpg
https://volleyball.klubb.nif.no/utvikling/Sider/Klubbens-%C3%A5rsm%C3%B8te.aspxNavigasjon på siden
Samordnet søknad og rapporteringhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/17_Gr%C3%B8nn.jpg
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/utvikling/Sider/Klubbleder.aspxNavigasjon på siden
Utviklingsmidlerhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/17_Gr%C3%B8nn.jpg
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/utvikling/Sider/Dommer.aspxNavigasjon på siden
Økonomiske støtteordningerhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/17_Gr%C3%B8nn.jpg
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/utvikling/Sider/Forelder.aspxNavigasjon på siden
NVBFs Verdiprogramhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/17_Gr%C3%B8nn.jpg
https://volleyball.klubb.nif.no/utvikling/Sider/NVBFs-verdiprogram.aspxNavigasjon på siden
Forebyggende arbeid mot dopinghttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/17_Gr%C3%B8nn.jpg
https://volleyball.klubb.nif.no/utvikling/Sider/Forebyggende-arbeid-mot-doping.aspxNavigasjon på siden
Ny som klubbleder?/Tiles/17_Gr%C3%B8nn.jpg
https://volleyball.klubb.nif.no/utvikling/Sider/Ny-som-klubbleder.aspxNavigasjon på siden