Lover, reglement og administrative reguleringer

Om Reglement og Administrativ Regulering

NVBF har vedtatt å ta i bruk en ny struktur når det gjelder reglement for våre serier og NM. Strukturen tar hensyn til organisasjonens behov for forutsigbart, og forståelig og brukervennlig innhold av det som styrer og bestemmer hvordan aktivitetene skal gjennomføres. Mange henvendelser til NVBF om reglement dreier seg om hvilke muligheter som ligger i regelverket, hvilke tolkninger er gjeldende og hva intensjonen er.

 
For å imøtekomme behovet er det nå bestemt at man skal operere med to (2) dokumenter som vil styre og strukturere aktiviteten: (1) Reglement og (2) Administrativ Regulering. Disse 2 dokumentene skal sees i sammenheng og som utfyllende. Begge er gjeldende og skal overholdes.
(1) Reglement dreier seg om det som er fast og ikke kan endres uten at Forbundsstyret  vedtar endringene. Målet er at reglement skal være gjeldende for mer enn en sesong ad gangen. Foreløpig er reglementene kun for sesongen 2016-2017, men arbeidet vil fortsette slik at man regner med reglement som gjelder for en Tingperiode eller lengre.

 
(2) Administrativ regulering dreier seg om innholdet som justeres, oppdateres, endres fra sesong til sesong basert på normale endringer i seriene og aktivitetstilbud. I tillegg er det områder der man kan eventuelt søke om dispensasjon fra det som er fastsatt i reglement.
Dersom man søker dispensasjon, skal søknaden sendes inn til NVBF på post@volleyball.no og vil bli behandlet av administrasjonens AKU (Administrativ konkurranseutvalg). Dette gjelder regionale så vel som nasjonale aktiviteter.

NVBF håper og tror at den nye strukturen vil lette arbeidet med bruken og forståelsen av vårt regelverk. Den vil også gi oss nye muligheter for forutsigbarhet med tanke på gjennomføring av de aktivitetene som drives over hele landet.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte reglement er under ferdigstilling for sesongen 2016-2017 og legges ut fortløpende.

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Loverhttp://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/lover_regler.png
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/LoverOgReglement.aspxNavigasjon på siden
Spillereglerhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/lover_regler.png
http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/documents/FIVB_Volleyball_Rules_2015-2016_EN_V3_20150205.pdfNavigasjon på siden
Mizunoligaen Reglementhttp://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Standard.png
https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/Documents/Reglement%20for%20Eliteserien%202016-2017_16.03.28%20-%20med%20ny%20logo%20og%20fjerning%20av%20rød%20skrift.pdfNavigasjon på siden
Mizunoligaen Adm.Reg.https://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/dokumenter.png
https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/Documents/Administrativ%20regulering%20for%20Eliteserien%202016-2017%20(2)_230916%20-%20med%20ny%20logo%20og%20fjerning%20av%20r%C3%B8d%20skrift.pdfNavigasjon på siden
1. divisjon Reglementhttp://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Standard.png
https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/Documents/Reglement%20for%201%20%20divisjon%20%202016-2017_16.03.28%20-%20med%20ny%20logo%20og%20fjerning%20av%20r%C3%B8d%20skrift.pdfNavigasjon på siden
1. divisjon Adm.Reghttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/dokumenter.png
https://volleyball.klubb.nif.no/Documents/Administrativ%20regulering%20for%201.%20divisjon%202016-2017_16.11.11.pdfNavigasjon på siden
Lavere divisjoner Reglementhttp://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Standard.png
https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/Documents/Reglement%20Lavere%20divisjoner%202016-2017%20m%20ny%20forside%20med%20ny%20logo%20og%20fjerning%20av%20r%C3%B8d%20skrift%20(2).pdfNy fane
Lavere divisjoner Adm.Reg.http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Standard.png
https://volleyball.klubb.nif.no/Sider/Adm-reguleringer-lavere-divisjoner.aspxNavigasjon på siden
Aldersbestemte klasser Reglementhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/lover_regler.png
https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/Documents/Reglement%20for%20Aldersbestemte%20Klasser%20-%20med%20ny%20forside%20og%20logo%20og%20fjerning%20av%20r%C3%B8d%20skrift.pdfNavigasjon på siden
Aldersbestemte klasser Adm.Reg.https://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/dokumenter.png
https://volleyball.klubb.nif.no/Sider/Adm-reguleringer-aldersbestemteklasser.aspxNavigasjon på siden
NM SR Reglementhttp://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Standard.png
https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/Documents/Reglement%20NM%20SR%202016-2017_16.03.28%20-%20med%20ny%20forside%20og%20logo.pdfNavigasjon på siden
NM SR Adm.Reg.http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Standard.png
https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/Documents/Administrativ%20Regulering%20NM%20SR%202016-2017_16.03.28%20-%20med%20ny%20forside-logo%20og%20fjerning%20av%20r%C3%B8d%20skrift.pdfNavigasjon på siden
NM U15/U17/U19 Reglementhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/lover_regler.png
https://volleyball.klubb.nif.no/Documents/Reglement%20NM%20U15%20U17%20U19%202015-2016.pdfNavigasjon på siden
NM U15/U17/U19 Adm.Reg.http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Standard.png
https://volleyball.klubb.nif.no/Documents/Administrativ%20regulering%20NM%20U15%20U17%20U19%202015-2016_05.01.15.pdfNavigasjon på siden
MVGS Reglementhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/lover_regler.png
https://volleyball.klubb.nif.no/Documents/Reglement%20MVGS%202016-2017%20versjon%2031.10.16.pdfNavigasjon på siden
MVGS Adm.Reg.http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Standard.png
https://volleyball.klubb.nif.no/Documents/Administrativ%20regulering%20for%20MVGS%202015-2016%20versjon%2001.12.15.pdfNavigasjon på siden
NM U16 regionlag VB Reglementhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/lover_regler.png
https://volleyball.klubb.nif.no/Documents/Reglement%20NM%20regionlag%202017%20versjon%2001.11.16.pdfNavigasjon på siden
NM U16 regionlag VB Adm.Reg.http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Standard.png
https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/Documents/Administrativ%20regulering%20for%20NM%20Regionlag%202016-ny%20forside%20og%20logo-noe%20endring%20av%20skrift-ikke%20fullstendig.pdfNavigasjon på siden
Minivolleyball Reglementhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/lover_regler.png
https://volleyball.klubb.nif.no/Documents/Reglement%20Minivolleyball%202013.pdfNavigasjon på siden
Reglement for protester, klager og ankerhttp://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Standard.png
https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/Documents/Reglement%20for%20protester-anke-klage%20-%20ny%20forside-design-logo%20pr%20sep%202016.pdfNavigasjon på siden
Sanksjonsreglementhttp://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Standard.png
https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/Documents/Sanksjonsjonsreglement%20vedtatt%20sep%202015%20-%20med%20ny%20forside%20og%20logo%20og%20fjerning%20av%20r%C3%B8d%20skrift.pdfNavigasjon på siden
NM Veteran Reglementhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/lover_regler.png
https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/Documents/Reglement%20Veteran-NM%20pr%202015_med%20ny%20forside.pdfNavigasjon på siden
NM Sandvolleyball SR Reglementhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/lover_regler.png
https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/Documents/Reglement%20for%20sandvolleyball%202016%20-%20med%20ny%20forside%20og%20fjerning%20av%20r%C3%B8d%20skrift.pdfNavigasjon på siden
Håndbok for Sandvolleyball 2016https://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/lover_regler.png
https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/Documents/H%C3%A5ndbok%20for%20sandvolleyball%20i%20Norge%20juni%202016%20-%20senior%20og%20junior%20-%20med%20ny%20forside%20og%20logo.pdfNavigasjon på siden
NM Regionlag U16 SVB 2016 Reglementhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/lover_regler.png
https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/Documents/Reglement%20NM%20regionlag%202016%20sandvolley%20-06.06.16%20-%20fra%20Eva%20%C3%98%20-%20n%C3%A5%20med%20ny%20forside.pdfNavigasjon på siden
NM Sandvolleyball JR Reglementhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/lover_regler.png
https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/Documents/Reglement%20for%20NM%20aldersbestemte%20klasser%202015%20-%20med%20ny%20forside%20men%20ikke%20oppdatering%20til%20tekst%20for%202016.pdfNavigasjon på siden