​NVBFs nye landslagsstruktur er nå vedtatt av forbundsstyret (april 2017)


Elitepolitisk Dokument (EPD volleyball og EPD sandvolleyball) er også nå vedtatt, og er
Norges Volleyballforbunds strategidokument for elitesektoren.
EPD-ene beskriver et ambisiøst prestasjonsløft i norsk elitevolleyball. NVBF, klubbene og enkeltutøvere må ta ansvar for sin del av jobben, slik at vi sammen kan skape et varig løft!

Les Elitepolitisk Dokument sandvolleyball her:

Her vil man finne informasjon om de ulike lagenes aktiviteter, lagenes hovedmål, uttak til samlinger og mesterskap samt informasjon om støtteapparat og langtidsplaner.

NVBF har følgende landslagsgrupper i sandvolleyball:
Morgendagens Olympiere menn
Morgendagens Olympiere kvinner
Juniorlandslag jenter og gutter

Det er opprettet en egen webside til hver landslagsgruppe.
Her finner man informasjon om de ulike lagenes aktiviteter, lagenes hovedmål, uttak til samlinger og mesterskap samt informasjon om støtteapparat og langtidsplaner.