Seriespill i Sydvest 2018-19

​UiSi ble seriemestere i 2.divisjon sesongen 17-18. Seieren ble sikret da laget vant siste rankingturnering i Farsund. Foto: Dag Roalkvam.

25.05.2018
Selv om vi er midt i sandvolleyballsesongen, nærmer en ny volleyballsesong seg. Her kan du lese om hvordan seriespillet for seniorlag blir i region Sydvest sesongen 2018-19.

Informasjonen under vil sendes til kontaktpersoner i alle klubber som deltok i seriespillet sesongen 2017-18 på mandag 28. mai. Klubbene bes om å komme med en uforpliktende tilbakemelding innen 20. juni om hvilken divisjon som vil passe klubbens lag best for neste sesong. Bindende påmelding vil være 25. august 2018.

2. divisjon

Det settes opp en felles 2. divisjon for Agder og Rogaland med plass til totalt 16 lag. Lagene skal, i seriekampene, deles inn i to avdelinger; 2.divisjon avd. Agder og 2. divisjon avd. Rogaland. I rankingturneringer vil alle lagene fra både Agder og Rogaland møtes, og hvert lag gis poeng etter plassering som legges sammen med poengene fra lagets serieplassering. Slik vil lagene rangeres i en totalranking, og kun en vinner av 2. divisjon Sydvest vil kåres. Etter sesongen vil Agders beste 2.div.lag og Rogalands beste 2.div.lag få rett til å spille kvalifisering til 1. divisjon.

Seriekampene spilles mot lagene i samme avdeling. Det er tenkt at lagene skal spille enkel serie, dvs. at man møter lagene i egen avdeling enten hjemme eller borte. Lag som ønsker det, kan spille seriekampene i treningstiden sin, dersom dette er praktisk mulig.

Rankingturneringer 2. divisjon

Det skal spilles fire felles rankingturneringer. To av disse skal spilles i Agder og to i Rogaland. Rankingturneringene i 2. divisjon skal gå over to dager, med oppstart kl. 11.00 på lørdag (kan bli tidligere for de mest lokale lagene), og spill til rundt kl. 16.00 på søndag. Det vil settes opp førstedommer på alle kampene i turneringene, og de øvrige funksjonæroppgavene utføres av oppsatte lag.

Det vil åpnes for at lag som ikke deltar i seriespillet kan delta i rankingturneringene.

Rankingturneringene i 2. divisjon gir poeng i totalrankingen for 2. divisjon, og alle lag i serien må betale påmeldingskontingenten, uansett om de deltar eller ikke. Dette for å sikre at arrangørklubben får dekket utgiftene sine til dommere og halleie. 

Slik er turneringene terminfestet.

Rank 1 – 3.-4. november – Rogaland (Stavanger Idrettshall)
Rank 2 – 1.-2. desember – Agder (Gimlehallen - Kristiansand)
Rank 3 – 2.-3. februar – Rogaland (Giskehallen 1 og 2 - Sandnes)
Rank 4 – 30.-31. mars – Agder (Alcoa og Listahallen - Farsund)

Rankingpoeng

Lagene i begge avdelingene rangeres i en felles tabell for totalranking. Og det er denne tabellen som gir oss seriemesteren i 2. divisjon region Sydvest. Slik regnes dette ut: 
Serielederen i hver avdeling vil få 180 poeng, nr. 2 vil få 165 poeng, nr. 3 får 150 poeng, nr. 4 får 140 poeng og så videre nedover med 10-poengsintervaller. 
I alle de fire rankingturneringene vil vinnerne få 60 poeng, nr. 2 vil få 55 poeng, nr. 3 får 50 poeng og så videre. Og summen av disse poengene gir hvert lag en plassering på rankingtabellen. 
Dette er samme modell som brukes i 1. divisjon, men siden vi har fire rankingturneringer, og ikke tre, vil disse utgjøre en større del av totalsummen.

Priser 2. divisjon

Seriekontingent – 3500 kr.
Rankingturnering – 2500 kr pr. turnering.

Totalt koster deltakelse i 2. divisjon 13.500 kr.

3. divisjon

Det settes opp en 3. divisjon for Agderfylkene og en for Rogaland i både dame- og herreklassen. Vi ønsker at hver serie skal bestå av minst 6 lag. Disse skal spille dobbel serie, altså hjemme og borte mot alle lag i egen serie. Det legges opp til at lag som ønsker å spille kamper i treningstiden, skal få anledning til det.

Rankingturneringer 3. divisjon

Det vil tilbys tre rankingturneringer for lag i 3. divisjon. Rankingturneringene i 3. divisjon skal spilles ferdig på en dag. Turneringene er ikke obligatoriske, men vil gi poeng i totalrankingen i hver divisjon.

Slik er det tenkt at turneringene skal plasseres. Men det vil endelig bestemmes ut fra lagene som melder seg på.

Agder

Rank 1 – 22. september i Kristiansandsområdet (RM senior – første runde i NM senior)
Rank 2 – 18. november, i Farsund-Lister-Mandalsområdet
Rank 3 – 3. mars, i Grimstadområdet

Rogaland

Rank 1 – 22. september i Stavanger/Sandnesområdet (RM senior – første runde i NM senior)
Rank 2 – 18. november, i sørfylket
Rank 3 – 7. april, i nordfylket

NB! Og hvis lagene selv helst ønsker at de to siste rankingturneringene skal være felles for Agder og Rogaland, så er dette selvsagt mulig å ordne. Lag i 3.divisjon fra begge avdelinger kan også søke om å delta på rankingturneringene i 2. divisjon.

Rankingpoeng

Lagene i 3. divisjon rangeres i en rankingtabell. I denne tabellen teller både seriekampene og rankingturneringene med.  Slik regnes dette ut: 
Serielederen vil få 80 poeng, nr. 2 vil få 70 poeng, nr. 3 får 60 poeng og så videre. 
I de tre rankingturneringene vil vinnerne få 30 poeng, nr. 2 vil få 25 poeng, nr. 3 får 21 poeng og så videre. Og summen av poengene for seriespill og turneringer gir hvert lag en plassering på rankingtabellen.

Priser 3. divisjon

Seriekontingent – 4500 kr.
Rankingturnering – 875 kr pr. turnering.

Påmeldinger til seriespill i Agder og Rogaland 2018-19, så langt:

 2. divisjon menn2. divisjon kvinner3. divisjon menn3. divisjon kvinner
Agder
Rogaland
​KFUM Stavanger 1
KFUM Stavanger 2
​KFUM Stavanger 1
​KFUM Stavanger 3

 

Spørsmål kan rettes til regionkontoret på e-post: eva.ofstaas@volleyball.no