Kontakt oss

NVBF Region Rogaland

Region Rogaland har ansatt regionkonsulent i 65 % stilling.

Kontaktinfo regionkonsulent:
Eva Øfstaas
E-post: eva.ofstaas@volleyball.no
mobil: 901 53 508

Kontaktinformasjon og ansvarsområde tillitsvalgte Region Rogaland:

Leder Region Rogaland Oddbjørn Kvammen, mobil 908 35 288, e-post: oddbjorn.kvammen@halliburton.com

Kontaktinfo til klubbene i Rogaland finner du her.Trykk på Rogaland på norgeskartet, da vil du få opp en liste over alle klubbene i regionen. Ved å gå inn på en av dem, får du frem kontaktinfo til leder og andre med tillitsverv i klubben.

Kontaktinformasjon NVBF sentralt:

Mail: post@volleyball.no

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Kontakt osshttp://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner.png
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionrogaland/Sider/KontaktOss.aspxNavigasjon på siden
Styret og komiteerhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/NVBF.png
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionrogaland/om/Sider/StyretOgKomiteer.aspxNavigasjon på siden
Møte protokollerhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/NVBF.png
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionrogaland/om/Sider/MoteProtokoller.aspxNavigasjon på siden
Regionstinghttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/NVBF.png
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionrogaland/om/Sider/Regionsting.aspxNavigasjon på siden
Handlingsplanhttp://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionrogaland/om/Sider/Handlingsplan.aspxNavigasjon på siden
Loverhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/lover_regler.png
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionrogaland/om/Sider/Lover.aspxNavigasjon på siden