Om Region Øst

Norges Volleyballforbund Region Øst har sitt nedslagsfelt i fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Region består av ca. 100 klubber og har ca. 6000 medlemmer. Å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling på Østlandet, samt fremme samarbeide mellom idrettslagene er regionens hovedoppgave. I tillegg skal regionen bistå NVBF i alle spørsmål som gjelder volleyball og/eller sandvolleyball innenfor sine grenser.

Regionstyret
NVBF Region Øst ledes av regionsstyret som velges av regionstinget. Det avholdes ting hvert år. Under fanen "Styret i Region Øst" finnes informasjon om blandt annet:

- regionsstyret
- komiteer
- protokoller
- ting
- loven

Administrasjon

Det er ansatt to personer i regionen. Dette er Daglig leder og regionskonsulenten. Administrasjonen er ansvarlig for den daglige driften av regionen. Regionskontoret er plassert på Idrettens hus, Oslo.

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Kontakt osshttp://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner.png
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionost/Sider/KontaktOss.aspxNavigasjon på siden
Styret og komiteerhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/NVBF.png
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionost/om/Sider/StyretOgKomiteer.aspxNavigasjon på siden
Møte protokollerhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/NVBF.png
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionost/om/Sider/MoteProtokoller.aspxNavigasjon på siden
Regionstinghttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/NVBF.png
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionost/om/Sider/Regionsting.aspxNavigasjon på siden
Handlingsplanhttp://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionost/om/Sider/Handlingsplan.aspxNavigasjon på siden
Loverhttps://volleyball.klubb.nif.no/Tiles/lover_regler.png
http://volleyball.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionost/om/Sider/Lover.aspxNy fane