Om forbundet

Norges Volleyballforbund - 70 år i 2016

Vi regner at volleyballaktiviteten i Norge startet i 1935. Da var sekretæren i Arbeidernes Idrettsforbund (AIF), Rolf Hofmo, på besøk i Sovjet og lærte om volleyball. Ved hjelp av sølvpapirkuler på et ark demonstrerte han hvordan spillet foregikk for kvinneutvalget i AIF. I 1936 ble spillet, som i starten hadde navnet «nettball», tatt opp på programmet i AIF. Høsten samme året startet de første treningene i kjelleren i bygningen til Arbeiderbladet på Youngstorget i Oslo.
Norges Volleyballforbund ble stiftet 11. august 1946 og i 2016 kan NVBF markere at vi er 70 år.  I 1970 fikk forbundet sin første ansatte, med kontor i Youngsgata 1, i samme huset som Norges Idrettsforbund holdt til. I 1975 flyttet forbundet sammen med de fleste andre særforbundene og idrettsforbundet inn i eget hus på Rud i Bærum. I 1999 ble den seneste forflyttingen foretatt, og nå holder administrasjonen i volleyballforbundet til sammen med de fleste andre på Ullevål Stadion i Oslo.
Norges Volleyballforbund består av tilhørende klubber og 8 regioner; Nord, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Øst, Hordaland, Rogaland og Agder. Hvert år registreres medlemstall og aktivitetstall gjennom Idrettsregistreringen i regi av NIF, og vi består av ca. 330 klubber og i underkant av 21.000 medlemmer. NVBF arbeider for å skape vekst og utvikling i hele landet og forbundets visjon er «Samspill for alle». Volleyballforbundets formål er å fremme volleyballidretten i Norge og arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Norges Volleyballforbund har ansvar for to idrettsgrener; volleyball og sandvolleyball. Det organiseres serier, med eliteserien som den øverste, og med flere divisjoner under. NM-tittelen vinnes i NM-cupen, og det arrangeres årlig aldersbestemte mesterskap i ulike klasser, samt et landsomfattende mesterskap for videregående skoler. NVBF har også ansvar for paravolleyball, dvs. volleyball for utøvere med nedsatt funksjonsevne. NM i sandvolleyball ble første gang arrangert i 1993 og Norges Tour i sandvolleyball har også vært arrangert i mange år. 
 
 
Norges Volleyballforbund ledes av Forbundsstyret som velges på Tinget, som er forbundets øverste myndighet og arrangeres hvert andre år. NVBF er ett av 54 særforbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og forbundet er også medlem av Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Internasjonalt er NVBF en del av CEV (Det Europeiske Volleyballforbundet) og FIVB ​(Federation Internationale de Volleyball) der Norge er ett av 220 medlemsland.