"Barn er viktigere enn bank og børs"

​Foto: Cathrine Dokken 

MEM
29.11.2017
Fredag 24.november var årets ildsjel Svein Robert Vestå fra Sortland VBK på Ullevål for å formidle hvordan han og klubben arbeider for å inkludere barn og unge i idretten. Sitatet «Barn er viktigere enn bank og børs» gjenspeiler Sveins budskap.

Svein Robert har vært initiativtaker for det store prosjektet «Åpent hus» som arrangeres hver fredag mellom 18:00 og 21:00 i Sortlandshallen. Her samles barn og familier til fysisk aktivitet som volleyball, innebandy, turn, svømming, men også dans og diskotek, biljard og andre aktiviteter. Hver fredag er hallen fylt med 400-600 barn og unge! Tilbudet gir barn og unge en møteplass hvor alle uansett ferdighetsnivå, økonomisk bakgrunn og etnisitet møtes for å ha det gøy med idrett.

                                                   

Dette er et lavterskeltilbud der «Alle skal med» og kostnadene for deltakelse er minimale. Tilbudet blir driftet av dugnadstimer og kiosksalg. De 40 fredagene med «Åpent hus» resulterer i 150 000 – 200 000kr i kiosinntekter! Disse midlene går uavkortet til drift av Sortland VBK, og sikrer lave kostnader for barn og unge i klubben. Svein Robert mener at man må tilrettelegge slik at alle kan delta i idretten uansett økonomisk bakgrunn. Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan man kan holde kostnadene nede og bidra til at barn og unge har en verdifull møteplass. 

 

Når barn og unge faller utenfor idretten eller at det av andre årsaker ikke helt går veien, resulterer dette i store familiære og samfunnsøkonomiske kostnader. Det er viktig at slike tilbud beholdes, ivaretas og opprettes slik at barn og unge føler at de blir inkludert uten at økonomiske barrierer hindrer idrettsdeltakelse.


Ønsker din klubb å opprette et slikt tilbud eller et annet tiltak som sikrer inkludering og hindrer økonomi som barriere for idrettsdeltakelse? Kunnskapsdeling er viktig, og Svein Robert Vestå ønsker å bidra som ressurs for andre klubber. Derfor kan du ta direkte for å få informasjon, inspirasjon og mer kunnskap om hva Svein Robert gjør for at et slikt opplegg skal bli vellykket.