Velkommen til Trener 3 - kurs

JG/LB
15.03.2017
Trener 3 fokuserer på utvikling og prestasjon!

​Gjennom kurset skal treneren gjøres i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere. Deltakerne på Trener 3 kursene er som regel trenere som jobber med utøvere som ønsker å nå et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.


Trener 3 arrangeres i form av samlinger, studietur, eget arbeid og praksis. Samlingene må gjennomføres i kronologisk rekkefølge. Kurssamlingene arrangeres på følgende datoer:


Samling 1

- Tid: 2. – 3. september 2017
- Sted: Bø i Telemark
- Temaer i samlingen:
                 - Leksjon 1: Introduksjon
                 - Leksjon 2: Treningsplanlegging og prestasjonsutvikling
                 - Leksjon 3: Prestasjonsutvikling og organisering
                 - Leksjon 4: Plan for eget prosjekt


Samling 2
- Tid: 6. til 10. september 2017
- Sted: Oslo
- Temaer i samlingen:
                 - Leksjon 1: Idrettscoaching
                 - Leksjon 2: Idrettspsykologi
                 - Leksjon 3: Prestasjonsernæring
                 - Leksjon 4: Strategi- og målprosesser

Samlingen arrangeres av Norges Idrettsforbund/Olympiatoppen og er felles for Trener 3 kandidater fra alle idrettene tilhørende Norges Idrettsforbund.


Samling 3 (Studietur)
Besøke ett eller flere gode utviklingsmiljø relatert til volleyball og/eller sandvolleyball. Flere av kompetansemålene idrettsfaglig, pedagogisk og organisatorisk vil naturligvis bli berørt på denne studieturen. Deltagerne vil få mulighet til å observere treninger, kampforberedelser og kamper på internasjonalt nivå.

- Tid: Planlagt oktober/november 2017 (alternativt februar 2018) Ikke endelig bekreftet
- Sted: Polen
- Temaer i samlingen: Tilpasset i henhold til plan for eget prosjekt.
                 - Lage plan for hvordan innhente ønsket informasjon /erfaring i forbindelse med studieturen. 
                 - Refleksjon rundt informasjon /erfaring i forbindelse med studieturen og relevant litteratur.


Samling 4
Tid: mai 2018
Sted: Bø i Telemark/Oslo – Ikke endelig bekreftet
Temaer i samlingen:
              - Presentasjon av individuelle prosjekter
              - Veien videre i eget prosjekt
             - Individuell gjennomgang og vurdering


For bestått Trener 3 må deltakerne ha:
- Oppnådd definerte kompetansemål
- Deltatt på minimum 80% av undervisningen. Undervisningen er på til sammen 90 timer.
- Gjennomført praksis av 90 timer.
- Få godkjent eget arbeid (refleksjonsnotat og presentasjon)

Mer informasjon om innholdet i Trener 3 kan leses på NVBFs nettside: Trener 3


Generell informasjon om påmelding til kurset:
Opptakskrav: For å delta på kurset må kandidaten ha fylt 18 år det året kurset starter, ha godkjent Trener 2 kompetanse i NVBFs trenerløype og fungere som aktiv trener i volleyball og/eller sandvolleyball.

Kursavgift:
- Samling 1 kr. 1000,-
- Samling 2 kr. 3500,-
- Samling 3 kr. Faktiske kostnader på reise, opphold og inngang.
- Samling 4 kr. 1000,-

Reise og opphold på samling 1, 2 og 4 kommer i tillegg.


Praksis:
Minimum 90 timer i eget lag der utviklings- og/eller prestasjonsfokus står sentralt i gruppa

Påmelding: Påmelding gjøres via linken: Påmelding. Påmeldingen er bindene og den enkelte deltager vil bli fakturert i forkant av kurset. 


Påmeldingsfrist: 1. juni 2017

 

Spørsmål: Rettes til NVBF ved Jon Grydeland, jon.grydeland@volleyball.no

 

Velkommen!