Valgkomitéen ønsker innspill

AV/BS
21.12.2017
​Valgkomitéen i NVBF ønsker innspill på kandidater til Forbundsstyret som kan bidra aktivt til å løfte norsk volleyball i årene fremover.

Vi trenger styremedlemmer som brenner for sporten, er opptatt av utvikling, liker å få til ting sammen og som tenker og handler strategisk.
Forbundstinget i Norges Volleyballforbund arrangeres 1-3 juni 2018 skriver valgkomiteen leder, Asbjørn Vølstad.

Valgkomiteens innstilling skal være i henhold til NIFs lov §§ 2-4 (Kjønnsfordeling), 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsreglene) og de til en hver tid gjeldende retningslinjer gitt i medhold av disse bestemmelsene.

Valgkomiteens skal avgi innstilling til Forbundstinget om valg av:
1. Forbundsstyret som består av: President, 1. visepresident og 2. visepresident, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
2. Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
3. Lovkomité med leder og 2 medlemmer
Valgkomiteens innstilling til Forbundstinget skal være med i sakspapirene til Forbundstinget. 

Alle roller i dagens Forbundsstyre og komitéer er på valg. President Eirik Sørdahl har informert komitéen om at han ønsker gjenvalg for en ny periode.

Hva ser vi etter?
NVBFs politiske dokument, vedtatt på forbundstinget i 2016, setter konkrete mål for rekruttering og medlemsvekst, utvikling av aktivitetstilbud i klubbregi og prestasjoner på elitenivå i både volleyball og sandvolleyball. Valgkomitéen ønsker innspill på kandidater til Forbundsstyret som brenner for utvikling av Norsk volleyball, og som kan bidra til at NVBFs ambisiøse mål kan nås. En kandidat til Forbundsstyret bør derfor ønske å benytte sin styreposisjon til å jobbe aktivt med ett eller flere saksområder også utenom de 6-8 styremøtene som avholdes hvert år.

Kandidater til Kontrollkomitéen bør ha økonomikompetanse. Kandidater til Lovkomitéen bør ha kunnskap og interesse for idrettens lover og regelverk.

Hvordan sende inn forslag?
Forslag sendes til valgkomiteen.nvbf@gmail.com innen 15.02.2016. Angi følgende informasjon:
• Foreslått rolle: President, visepresident eller medlem i Forbundsstyre, eller leder/medlem i Kontrollkomité eller Lovkomité
• Kandidatens navn, epostadresse, mobilnummer, fødselsdato og klubbtilhørighet.
• Informasjon om kandidatens bakgrunn, engasjement og kompetanse.

Foreslåtte kandidater bør helst være forespurt av forslagsstiller.

Valgkomitéen i NVBF
Asbjørn Vølstad (leder, Tønsberg VBK)
Hanne Steen (Øksil)
Aslak Brekke (Kristiansand Sandvolleyballklubb),
Hanne Tønnesen (varamedlem, Randaberg IL).