Utlysning av midler fra NIFs flyktningfond

Foto: Idrettens fredskorps​

NIF/LB
16.03.2017
Alle volleyball- og sandvolleyballklubber kan søke!

Norges idrettsforbund har gleden av å informere alle idrettslag i Norge om at NIFs flyktningfond er gjenåpnet. Denne gangen skal hele fire millioner kroner ut til gode integreringstiltak for flyktninger.


Pengene som deles ut er gitt fra Gjensidigestiftelsen og Integrerings – og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). Idrettslag kan søke om inntil 25.000 kroner til ulike tiltak.

Det gis pengestøtte til følgende tiltak i idrettslagene og nylig bosatte flyktninger i kommunene:
1.Betaling av medlemskontingent eller treningsavgift
2.Innkjøp av personlig utstyr
3.Innkjøp av aktivitetsutstyr
4.Leie av lokaler
5.Honorar til instruktører for gjennomføring av aktivitet på mottak
6.Transport

 

SØKNADSLINK  - søknadsfrist 5. april 2017

 

NIFs nyhetssak om utlysningen finnes her: Ny søknadsrunde

Vennligst kontakt tilhørende idrettskrets ved spørsmål knyttet til en eventuell søknad.