Trenerløftet ruller videre

​Kjell-Erik Kvamsdal var en av trenerne som har fulgt vinterens Trener 1 i Oslo. Foto: TVN

JG/MM
26.04.2018
14.-15.april fullførte åtte trenere del 2 av NVBFs trener 1 kurs, samtidig som fem trenere fullførte utdanningen for å bli nye trenerutviklere (kurslærere).
​Stort engasjement, masse aktivitet og gode diskusjoner preget også del 2 av kurset, der «verdibasert ledelse» og «Treningsøkta» var hovedtemaer. Alle trenerne måtte planlegge og gjennomføre treningssekvenser. Deretter fulgte gode evalueringsprosesser og refleksjon. «Hva som kjennetegner en god trener?», «Hvordan ønsker vi å ha det hos oss?», og «Hvordan skaper vi som trenere gode relasjoner til våre utøvere?» er eksempler på spørsmål som ble grundig diskutert.

I etterkant av kurset kom Kjell-Erik Kvamsdal,  trener i OSI volleyball, med følgende tilbakemelding :
«Jeg må skryte av opplegget og kursholder Grydeland. I løpet av 4x8 timer har vi dekket mye pensum uten noe særlig "forelesning". Kurset er lagt opp på en slik måte at de aller feste trenere vil ha nytte av det, da en lett kan tilpasse diskusjonene etter nivå. Selv har jeg erfaring som spiller fra TVN og 4 sesonger i eliteserien, samt to år som trener på øverste nasjonale nivå. Det viser seg at en trener i eliteserien ofte møter like utfordringer som trenere på barne- og ungdomsnivå. Det er en klar fordel med formell utdanning for alle trenere der fokuset er verdibasert ledelse. Så hjelper det at kurset har et mål om at vi som trenere skal ha et økt fokus på planlegging av økter, som igjen vil gi økt nivå på spillerne våre. Jeg anser dette som et særs viktig tiltak for å øke nivået på norsk volleyball og gleder meg allerede til Trener 2!»


Geir Solli,  Bislett Volley, hadde denne erfaringen:
"Takk for et godt og hyggelig kurs. Kurset ble meget vel gjennomført og det var lærerikt. Det er også hyggelig å treffe andre trenere og utveksle tanker og erfaringer. Ellers benytter jeg meg av anledningen til å reklamere for en del artig på nett. Jeg søkte etter volleyballbøker og det ligger en del gammelt og godt der:

https://www.nb.no/search?q=volleyball&mediatype=b%C3%B8ker

Spesielt siden flere på kurset savnet en oversikt over øvelser på norsk, så finnes det flere muligheter:
https://www.nb.no/items/c398d9e8917c2e63bb8c21e4a688bdb2?page=0&searchText=volleyball
https://www.nb.no/items/be7261bbdfc4f39b3ad4e78b6b384994?page=0&searchText=volleyball