Trener 3 er i gang

​Fra venstre bak: Marcin Garden, Tomasz Cudny, Frode Telseth, Odd Ekerhovd, Jon E. Liseth, Magnus B. Johansen
Fra venstre foran: Eirik Sævareid, Tomm Hansen, Frode Walde, Harry Fagervold, Ole Morten Vassdal. Hanne Steen og Geir Knutsen var ikke tilstede når bilde ble tatt.  Foto Jon Grydeland

Jon Grydeland
12.09.2017
12 deltagere på det første Trener 3-kurset i den nye trenerløypa.

NVBFs nye Trener 3-kurs er på 90 timer undervisning og 90 timer praksis. Undervisningen er fordelt på 4 samlinger der samling 1 (Introduksjonssamling) ble gjennomført i Bø 2.-3. september og samling 2 (Fellessamling NIF/OLT) i Oslo 6.-10. september. Det neste på programmet for deltagerne er studietur til Polen som planlegges gjennomført i november.

«Etter mange år i trenerrollen har man kjennskap til mye av tematikken, men prosessene som gjennomføres, detaljnivået i kurset, og de praktiske verktøyene, gjør at kurset gir masse påfyll og motivasjon videre som trener» - Odd Ekerhovd, landslagstrener kvinner.

Ansvarlige for Trener 3-kurset er Frode Telseh, Peter B. Jørgensen og Sportssjef Jon Grydeland.

Trener 3-utdanningen kvalifiserer til lisenskravene i Mizunoligaen.