Ta Trener 2 og få 10 studiepoeng

​Ta neste steg i trenerløypa og bli Trener 2. Foto: J.T. Fossland

Line Busland
06.02.2018
Ny spennende mulighet til å kombinere rollen som trener og utdanning!

NVBF har inngått et spennende samarbeid med Høgskolen i Innlandet om utdanning av nye Trener 2 kandidater.

Sammen har høgskolen, NVBF, Norges Bandyforbund, Norges Golfforbund, Norges Skiforbund og Norges Svømmeforbund gått sammen om et unikt tilbud, der det beste fra trenerutdanningen til de fem særforbundene og høgskolens fagressurser er samlet til i en felles plattform for å utvikle deg til en best mulig trener!

Studie er nett- og samlingsbasert og gjennomføres fra mai til september 2018. Etter fullført og bestått studie har du både opparbeidet deg Trener 2 grad i henhold til NVBFs trenerløype og fått 10 nye studiepoeng!

På høgskolens nettside vil du finne mer informasjon om studietilbudet: https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse-sosialfag-og-idrett/trener-2.


NVBF oppfordrer interesserte kandidater til å søke!