Ta Trener 2 og få 10 studiepoeng

​Ta neste steg i trenerløypa og bli Trener 2. Foto: J.T. Fossland

Line Busland
06.02.2018
Ny spennende mulighet til å kombinere rollen som trener og utdanning!

NVBF har inngått et spennende samarbeid med Høgskolen i Innlandet om utdanning av nye Trener 2 kandidater.

Sammen har høgskolen, NVBF, Norges Bandyforbund, Norges Golfforbund, Norges Skiforbund og Norges Svømmeforbund gått sammen om et unikt tilbud, der det beste fra trenerutdanningen til de fem særforbundene og høgskolens fagressurser er samlet til i en felles plattform for å utvikle deg til en best mulig trener!

Studie er nett- og samlingsbasert og gjennomføres fra mai til september 2018. Etter fullført og bestått studie har du både opparbeidet deg Trener 2 grad i henhold til NVBFs trenerløype og fått 10 nye studiepoeng!

På høgskolens nettside vil du finne mer informasjon om studietilbudet: https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse-sosialfag-og-idrett/trener-2.


VIKTIG INFORMASJON OM OPPTAK
Interesserte kandidater må ha bestått Trener 1-grad i Trenerløypa når man søker opptak. Studieplass søkes til høgskolen innen den 1. april 2018. 

Når du søker skal din idretts-cv, som du finner på din personlige profil i minidrett.no fungere som dokumentasjon for opptak. Sjekk derfor i god tid før du søker at du har nødvendige papirer tilgjengelig. NVBF vil kunne bistå ved spørsmål om idretts-cv frem til den 22. mars. Kandidater som planlegger å søke oppfordres også å gi beskjed til NVBF, ved Line Busland (line@volleyball.no), om dette slik at vi kan bistå ved eventuelle spørsmål ift høgskolen.   


NVBF oppfordrer interesserte kandidater til å søke!