Søk utviklingsmidler til klubbens prosjekt!

Klubber som skal rekruttere nye spillere har mulighet til å søke om støtte fra NVBF! Foto: Halden VBK

Line Busland
11.08.2017
Skal din klubb arrangere volleyball- eller sandvolleyballskole? Skal dere rekruttere flere ungdommer til klubbens lag eller starte et lag for parautøvere? Søk om støtte fra NVBF til å gjennomføre deres prosjekt!

​NVBF lyser ut utviklingsmidler som skal støtte opp om gode prosjekter som skaper rekruttering og medlemsvekst for aldersgruppen 6 til 19 år, et trenings- og konkurransetilbud for parautøvere i alle aldere og klubbutvikling i NVBFs medlemsklubber.


I 2017 har NVBF fem satsningsområder der alle medlemsklubber er velkomne til å søke om støtte. Dette er:


- Rekruttering barn (6 - 12 år)
  Det kan søkes om støtte i form av:
             - Klubbtilskudd inntil 10.000,- for å skape aktiviteter med mål om å rekruttere nye minispillere til klubben
             - Arrangere trenerkurset Minitreneren i egen klubb.
             - Utstyrspakke i enten minivolleyball eller minisandvolleyball bestående av blant annet:
                       o LongNet, 20 baller, ballpumpe, ballsekk og ballkurv (volleyball)
                       o LongNet, 20 baller og linjer til banemerking (sandvolleyball)

 

- Rekruttering av ungdom (13 - 19 år)
  Det kan søkes om støtte i form av:
            - Klubbtilskudd inntil 10.000,- for å skape et tilbud med mål om rekruttering av nye spillere til klubben
          

 - Oppstart og videreutvikling av trenings- og konkurransetilbudet for parautøvere
    Det kan søkes om støtte i form av:
             - Det kan gis støtte til f.eks honorar for trener, nødvendig utstyr slik som baller/nett/ramper osv., leie av sal, transport t/r trening/
               konkurranser eller andre kostnader klubb eller utøver måtte ha for å kunne skape et tilbud for målgruppen.
               Det kan også søkes om støtte for deltagelse i konkurranser i regi av NVBF


- Klubbutvikling (I tråd med NIF/NVBFs klubbutviklingsprogram)
   Det kan søkes om støtte i form av:
            - Besøk av klubbveileder. Sammen med veilederen inviter klubbens styre medlemmene til en «fremtidskveld» der styret og medlemmene
              arbeider sammen i en kreativ prosess for at medlemmenes drømmeklubb skal bli realitet. Underveis i prosessen veiledes klubbens
             medlemmer av NVBFs klubbveileder som også deltar på samlingene i klubben.

 

 - Oppstartspakker nye medlemsklubber
    Det kan søkes om støtte i form av:
            - Besøk av klubbveileder; NVBFs veileder besøker klubben og veileder klubben i hvordan man kan organisere og bygge opp en ny klubb.  
            - Deltagelse trenerkurs; Fire trenere kan delta kostnadsfritt på Minitreneren innen ett år etter innmelding i forbundet. Det forutsettes at
              personer som deltar skal fungere som trener for barn eller ungdomslag i klubben i påfølgende periode.
              - Utstyr; Et nett og fem baller 

 

Les mer om klubbens muligheter og finn søknadskjemaene på denne nettside: Utviklingsmidler 2017


Velkommen som søker!