Siste frist for å registrere din klubbs medlemstall er i dag!

​Har din klubb husket å registrere alle spillere, trenrer, dommere, ledere og andre ressurspersoner i klubben? Foto: J.T. Fossland

Line Busland
30.04.2018
Dette er lovpålagt alle klubber/grupper tilhørende Norges Idrettsforbund skal utføre! Har din klubb alt på plass?
Hva skal registreres?
Klubben skal registrere både medlemstall og aktive medlemmer. 

Medlemstall
Medlemstallet definerer de som er medlem pr 31.12.17 og har betalt medlemskontingent til idrettslaget.


Aktive medlemmer

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å utøve selve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet spillere, trenere, dommere, lagledere, styremedlemmer, materialforvaltere, æresmedlemmer og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.


Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.


Forskjellen mellom medlemstallet og aktive medlemmer vil man eksempelvis se i en klubb med 15 medlemmer. I klubben spiller 10 av medlemmene  volleyball og sandvolleyball, mens fem spiller bare sandvolleyball. Kubben skal da registrer 15 medlemmer og 25 aktive medlemmer (Aktive medlemmer = 10 i volleyball og 15 i sandvolleyball).   
 
NB! Volleyballforbundet administrerer to idrettsgrener, volleyball og sandvolleyball. Spillere og andre medlemmer i klubben som deltar i begge idrettsgrener skal rapporteres som aktive i både volleyball og sandvolleyball. I tillegg skal antall personer med funksjonsnedsettelser oppgis.
 
Hvordan registrere?
KlubbAdmin (https://ka.nif.no) vil være inngangen for å gjennomføre samordnet søknad og rapportering. For å logge inn benyttes samme brukernavn og passord som til MinIdrett (https://minidrett.nif.no). Rapporteringen kan foretas av personer med følgende funksjon i klubben:
- Leder av klubb (kan rapportere på vegne av hele klubben og skal også være den som bekrefter innsendingen på vegne av klubben)
- Leder gruppe (gjør kun rapporteringen for sin aktuelle gruppe, bl.a. rapportering av aktive medlemmer og svarer på spørsmål fra særforbund)
- Nestleder
- Medlemsansvarlig
- Adm Leder
- Daglig leder
- Styremedlem
- Kasserer
- Sekretær
- Org-ansvarlig


NIF IT har utarbeidet brukerveiledninger på youtube som viser hvordan registreringen skal utføres i løsningen.
- Generell veiledning: https://www.youtube.com/watch?v=a5K_GH05lvM


Ytterligere informasjon
- NIF sender e-poster til alle klubber i forkant av Samordnet søknad- og rapportering med informasjon om gjennomføring.
- NIF IT er behjelpelige hvis henvendelsen gjelder tekniske spørsmål, slik som innlogging osv., i løsningen. NIF IT kan nås på: 21 02 90 90/ support@idrettsforbundet.no alle hverdager fra kl. 08.00 til 20.00
- Ta også gjerne kontakt med NVBF ved tilhørende region ved spørsmål.