Rogaland en sprek 50-åring!

​Foto: NVBF Region Rogaland

Eva Lio
03.10.2017
Les mer om volleyballen i Rogaland!

24. mai 1967 ble Rogaland Volleyballkrets stiftet. 10 år før dette vedtok Rogaland Idrettskrets å opprette et eget utvalg for volleyball. 8 lag deltok dette året i den første turneringen som gikk i romjulen i Stadionhallen i Stavanger, På denne tiden var mye av volleyballaktiviteten utendørs, men i Rogaland flyttet volleyballen tidlig inn. Frisinn Sportsklubb var den første klubben i Rogaland som meldte seg inn i NVBF. Even Ellingsen bygget opp aktiviteten i Rogaland og gjorde mye for breddeidretten volleyball, og Ellingsen var nettopp initiativtaker til at kretsen ble dannet.  Randaberg var tidlig et kraftsentrum for volleyball for menn, mens Sandnes var et kraftsentrum på kvinnesiden. Rogaland hadde også Signe Frick som en viktig ressursperson både sportslig og organisatorisk, og hun var den første (1981) kvinnelige treneren på øverste divisjonsnivå.  Utbredelsen av aktiviteten var i stor grad knyttet til skolene og kretsens organisasjonsarbeid. I 1981 hadde kretsen 51 medlemsklubber, og sesongen 1984/85 hadde kretsen lag med i hele 7 divisjoner på seniorsiden og 58 lag med i junioraktivitet (14, 16 og 18 år). Kretsen avholdt denne sesongen 15 kurs med 215 deltakere I 1996 var det volleyball-lag i 17 av fylkets kommuner (26).

Rogaland har også vist seg som en solid arrangør på ulike nivå. I 1971 ble mesterskap for videregående skole arrangert i Sandnes, Bryne og Orre og 4o skoler deltok. Mange kjenner til Vest Cup, som startet opp i 1987, og i år ble denne turneringen arrangert for 31. gang, med 109 deltakende lag. Stavanger kom i sentrum av verdensidretten sandvolleyball i 1999 da Norge for første gang arrangerte en World Tour turnering. Dette var starten på mange år med «sand og samba» i Vågen, og i 2009 var Stavanger VM byen i sandvolleyball. Både kongelige, kjendiser, internasjonale presidenter og statsråder har funnet veien til denne tribunen, men kanskje størst av alt er den begeistringen et entusiastisk publikum viste for mange norske og utenlandske spillere. Dette skapte mange magiske øyeblikk og opplevelser for mange i Volleyball Norge.

Det har skjedd mye bra i region Rogaland også de siste årene. I over 10 år har Topp Volley Norge skolert og utviklet gode volleyballtalenter på skolen på Sand, og det har kommet elever fra hele landet til TVN. Kommune og fylkeskommunen har også bygget en flott sandvolleyballhall som man kan være svært stolt av. I Rogaland ble det, med regionkonsulent Eva R. Øfstaas i spissen, sammen med regionstyret, satt i gang Rogaland Tour i sandvolleyball i 2013, og regionen har vært en sterk pådriver i bygging av det flotte sandvolleyballanlegget på Lassa. NM regionlag i sandvolleyball har også blitt arrangert i denne regionen i flere år, og konseptet rundt Rogaland Tour har utviklet seg til mange gode ungdomsturneringer. I høst er det satt opp 4 Teen turneringer, ett nytt aktivitetskonsept for tenåringer som er lansert i høst, og som skal i gang i alle regioner.

Region Rogaland har i dag 28 klubber og 2433 medlemmer og er en region i vekst. Fra 2015 til 2016 økte regionen med 200 medlemmer. Eva R. Øfstaas har vært utviklingsorientert i sin dialog med klubbene, med igangsetting av aktivitet slik som minivolleyball, nybegynnerturneringer i volleyball og Rogaland Tour etc. Ser vi på resultatlistene de siste par årene ser vi også at klubbene/utøverne  i Rogaland preger «pallen» i aldersbestemte mesterskap. I denne regionen er det også en klubb som er svært aktive med sittevolleyball og i år vil vi for første gang ha et lag i sittevolleyball som deltar i divisjonsspill. I uke 4o vil klubbutvikling stå i fokus, da vil NVBFs klubbveileder tilbringe uken i flere klubber i Rogaland, og det blir spennende å se hva en slik prosess fører med seg av kvalitet og utvikling.

Ved årsskifte vil region Rogaland og Region Agder gå sammen til en større region, og begge regionsstyrene er aktive i denne prosessen, der målet er å skape et godt aktivitetstilbud for klubbene i Sør Vest.  Norges Volleyballforbund gratulerer NVBF Region Rogaland med 50 års virke for volleyballsporten i Rogaland, og en ballpakke og 5000,- kr. øremerket utviklingsarbeid er på vei i posten til regionskontoret som en liten markering av de første 50.