Har din klubb husket å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon?

Line Busland
08.08.2017
Husk søknadsfristen 15. august.

​Alle idrettslag og klubber tilhørende Norges Idrettsforbund har anledning til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon innen den 15. august. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Mange klubber har allerede rapporterte sine tall i april gjennom den nye samordnet søknad og rapportering (tidligere Idrettsregistreringen). Alle klubber som ønsker å søke, men som enda ikke har gjort dette i 2017, anbefales å gjøre dette snarest.

Mer informasjon om ordningen finnes på Norges Idrettsforbunds nettside: Momskompensasjon