Forebyggende arbeid mot doping

Eva Lio
14.02.2017
Bli Rent idrettslag dere også!

​Norges Volleyballforbund er opptatt av å kunne formidle antidopingkunnskap i vår organisasjon og i programerklæringer i Elitepolitisk Dokument (EPD), nylig vedtatt av Forbundsstyret, står det: «Ta utøverens helse på alvor og ha nulltoleranse for doping».

NVBF  vil at våre utøvere skal kjenne til gjeldende dopingreglement  og «ta aktiv avstand» fra bruk av doping» (EPD). Men holdningsskapende antidopingarbeid er ikke bare noe man vedtar, det må naturligvis følges opp med planer og tiltak innenfor både forbund og klubber. Antidoping Norge (ADNO) har som mange kjenner til  i en årrekke også arbeidet med sitt forbyggende program, og har blant annet etablert ulike verktøy i det såkalte «R-konseptet»:  Ren Idrett, Ren Utøver, Rent Idrettslag, Ren skole og Rent Særforbund. Du finner mer informasjon om dette på ADNOs nettsider.

Når det gjelder idrettene volleyball og sandvolleyball har også det internasjonale volleyballforbundet (FIVB) vært i fremste rekke når det gjelder  antidoping program, og alle utøvere må ta e-læringskurset Play Clean for å kunne meldes på/delta i internasjonale konkurranser.

Norges Volleyballforbund anbefaler alle volleyballklubber å sette fokus på klubbens verdiarbeid og fokus på antidoping gjennom å bli sertifisert som Rent Idrettslag.