Elitevolleyballens Politiske Dokument 2016-2026

JG/BS
10.04.2017
Felles mål og retning for elitesatsingen i norsk volleyball beskrives i de vedtatte dokumente Elitepolitisk Dokument Volleyball og Elitepolitisk Dokument Sandvolleyball!

​Forbundstinget gav forbundsstyret mandat til å ferdigstille Elitepolitiske Dokument (EPD), og at elitesatsingen i norsk volleyball skal drives i henhold til EPD. EPD skal sette felles mål og retning for elitesatsingen. Skape resultater på grunn av, og ikke på tross av.

EPD volleyball var i 2016 ute på høring i mars og på nytt i desember. Endelig vedtatt av FS i januar 2017. 

EPD sandvolleyball var ute på høring i desember 2016 og endelig vedtatt av forbundsstyret i januar 2017. I arbeidet med å utarbeide EPD sandvolleyball, ble relevante tilbakemeldinger fra mars-høringen av EPD volleyball hensyntatt.

NVBF ønsker å takke alle som har vært med å bidra i prosessen.

EPD-ene beskriver et ambisiøst prestasjonsløft i norsk elitevolleyball. NVBF, klubbene og enkeltutøvere må ta ansvar for sin del av jobben, slik at vi sammen kan skape et varig løft!

Les dokumentene her:
EPD Volleyball 2016-2026
EPD Sandvolleyball 2016-2026