Bedre sammen - Region Sydvest

​​Sydvest og volleyball - en kombinasjon for fremtiden. Foto: Ane Foldøy.

Eva Øfstaas
04.10.2017
Etter nyttår er region Agder og region Rogaland historie. Da samles alle gode krefter i nye region Sydvest.

​Volleyballen har sterke tradisjoner både i Agder og Rogaland, og etter flere tiår som rivaler og gode naboer skal regionene fra nyttår bli til en. Regionstyrene har de siste årene vært i dialog med hverandre om et tettere samarbeid. Og i mai 2017 ble det vedtatt på både Agders og Rogalands regionsting å be forbundsstyret om tillatelse til å bli slått sammen til en region. Dette gav forbundsstyret sitt ja til, og prosessen er nå i full gang. Lørdag 9. desember 2017 skal det avholdes konstituerende regionsting i Gimlehallen i Kristiansand.   

Hvorfor sammenslåing?

Drivkraften bak ønsket om å forenes er selvsagt en tro på at vi skal bli enda bedre sammen. Vi ønsker at region Sydvest skal være en best mulig drevet region der ressursene blir brukt fornuftig. En sammenslåing vil styrke det administrative nivået. Med ett felles styre, ett felles budsjett, ett regnskap og ett regionsting vil administrasjonen bli enklere og mindre tidkrevende enn med dagens inndeling. Mange arbeidsoppgaver vil kunne gjøres en gang istedenfor to. Dette vil frigjøre ressurser som vil komme klubbene til gode.

Planene fremover

Hovedmålet med en sammenslåing er at driften og utviklingen av volleyball og sandvolleyball i regionen skal løftes og bli enda bedre enn i dag. For å få til dette er det viktig å prioritere våre ressurser slik at klubbnivået styrkes, for det er der aktiviteten skapes.

Her er noen av forbedringene som planlegges for Region Sydvest:

  • Felles konkurransesone for eldre ungdom og senior. Barn og yngre ungdommer skal fortsatt ha sitt konkurransetilbud lokalt.
  • Styrke den sportslige kvaliteten i 2.divisjon, og inkludere TVN i seriespillet.
  • Felles vinterserie i sandvolleyball.
  • Felles kursvirksomhet.
  • Bedre støtte til klubbene.

Regionstyrene ser for seg at nye region Sydvest skal få beholde de goder og tilskudd som de to regionene tidligere har hatt hver for seg. Det være seg eksempelvis antall plasser i aldersbestemte NM, tildeling av nasjonale mesterskap og rett til to regionlag. NVBF er i gang med en større organisasjonsendring, og fordeling og struktur vil være tema på Forbundstinget i 2018. Region Sydvest og klubbene våre kan, ved å stille på Forbundstinget, bidra i denne prosessen og slik påvirke hvordan NVBF skal se ut i fremtiden. De beste argumentene for at region Sydvest skal få beholde sin posisjon i NVBF også fremover kan vi skape selv ved å fortsette den gode rekrutteringen og aktivitetsutviklingen vi har hatt de siste årene.

Vil du bidra?

Dersom du, som klubbmedlem i Agder eller Rogaland, syns det høres spennende ut å være med i oppstarten av nye region Sydvest, og slik bidra til at vi finner gode rutiner og arbeidsmåter, kan du stille som kandidat til styret på det konstituerende regionstinget 9. desember. Det er flere dyktige og trivelige kandidater som stiller til valg, og vi vil gjerne ha med noen til. Ta kontakt med styreleder i Agder eller styreleder i Rogaland. De er ledere for valgkomiteen til region Sydvest.

Styreleder i NVBF Region Rogaland:
Oddbjørn Kvammen
Mobil: 908 35 288
E-post: oddbjorn.kvammen@haliburton.com

Styreleder i NVBF Region Agder
Aslak Brekke
Mobil: 916 93 675
E-post: Aslak@brekke.no

Kari, Eivind og Ane - tre fremragende representanter for volleyball i Sydvest. Foto: Ane Foldøy