Minivolleyball- og minisandvolleyballregler

​Minivolleyball - nivå 1

​Antall hold​3
​Antall spillere3 ​
​Veiledende alder/klassetrinn5-6 år for volleyballklubber. I skolesammenheng gjerne opp til 7 år/1.klasse​
​Størrelse banehalvdel​4,5 x 4,5 m - 6 x 6 m
​Netthøyde​2 meter


- Kaste (evt. serve) ballen i gang. Maksimalt 3 server på rad for samme spiller. Ved vunnet ballveksling etter 3. serve,
  roterer laget og ny spiller på samme laget overtar serven.
- Dersom barnet ikke klarer å kaste fra baklinjen, kan barnet gå så langt inn på banen som nødvendig for å klare å kaste
  ballen over nett. Eventuell overarmserve må utføres bak baklinjen.
- Det skal være 3 berøringer i laget før ballen spilles over nett. Unngå å gå med ballen.
- Poeng når ballen er død.
- Trener/kampveileder skal hjelpe barna med flyt i spillet og tilstrebe fair play. Regler håndheves med skjønn ift 
  nettberøring og overtramp.
- Spill med trekant oppstilling, der de to bak på banen tar mye av ballene som kommer over nett. Kast ballen inn til barnet
  som står ved nett, som så returnerer ballen til en av de andre som gjerne har tatt noen skritt nærmere nett.
- Kamper kan tilpasses turneringskonsept. Man kan spille kamper til 10, 15, 20 eller 25 poeng. Eller på tid, den som leder
  ved kampslutt vinner.
- Det spilles uten framspiller/bakspiller regel.
- Vi presiser at i klassene der man bruker hold, skal det brukes 3 berøringer før ballen spilles over nett.

Minivolleyball - nivå 2

Antall hold​2
​Antall spillere3 ​
​Veiledende alder/klassetrinn7-8 år for volleyballklubber. I skolesammenheng gjerne opp til 9 år/3.klasse​
​Størrelse banehalvdel​4,5 x 4,5 m - 6 x 6 m
​Netthøyde​2 meter


- Serve ballen i gang. Maksimalt 3 server på rad for samme spiller. Ved vunnet ballveksling etter 3. serve, roterer laget og
  ny spiller på samme laget overtar serven.
- Dersom barnet ikke klarer å serve fra baklinjen, kan barnet gå så langt inn på banen som nødvendig for å klare å
  serve ballen over nett. Eventuell overarmserve må utføres bak baklinjen.
- Første berøring holdt ball, andre berøring holdt ball og tredje berøring over nett må være volleyballslag.
- Det skal være 3 berøringer i laget før ballen spilles over nett. Unngå å gå med ballen.
- Poeng når ballen er død.
- Trener/kampveileder skal hjelpe barna med flyt i spillet og tilstrebe fair play. Regler håndheves med skjønn ift
  nettberøring overtramp, dobbeltslag og føring.
- Spill med trekant oppstilling, der de to bak på banen tar mye av ballene som kommer over nett. Kast ballen inn til barnet
  som står ved nett, som så returnerer ballen til en av de andre som gjerne har tatt noen skritt nærmere nett.
- Kamper kan tilpasses turneringskonsept. Man kan spille kamper til 10, 15, 20 eller 25 poeng. Eller på tid, den som leder
  ved kampslutt vinner.
- Det spilles uten framspiller/bakspiller regel.

Minivolleyball - nivå 3

Antall hold​1
​Antall spillere3 ​
​Veiledende alder/klassetrinn9-10  år for volleyballklubber. I skolesammenheng gjerne opp til 11 år/5.klasse​
​Størrelse banehalvdel6 x 6 m
​Netthøyde​2 meter


- Serve ballen i gang. Maksimalt 3 server på rad for samme spiller. Ved vunnet ballveksling etter 3. serve, roterer laget og
  ny spiller på samme laget overtar serven.
- Dersom barnet ikke klarer å serve fra baklinjen, kan barnet gå så langt inn på banen som nødvendig for å klare å serve
  ballen over nett. Eventuell overarmserve må utføres bak baklinjen.
- Første berøring volleyballslag, andre berøring holdt ball og tredje berøring over nett må være volleyballslag.
- Det skal være 3 berøringer i laget før ballen spilles over nett. Unngå å gå med ballen.
- Poeng når ballen er død.
- Trener/kampveileder skal hjelpe barna med flyt i spillet og tilstrebe fair play. Regler håndheves med skjønn ift
  nettberøring overtramp, dobbeltslag og føring.
- Spill med trekant oppstilling, der de to bak på banen tar mye av ballene som kommer over nett. Slå ballen inn til barnet
  som står ved nett, som så returnerer ballen til en av de andre som gjerne har tatt noen skritt nærmere nett.
- Kamper kan tilpasses turneringskonsept. Man kan spille kamper til 10, 15, 20 eller 25 poeng. Eller på tid, den som leder
  ved kampslutt vinner.
- Det spilles uten framspiller/bakspiller regel.
- Vi presiser at i klassene der man bruker hold, skal det brukes 3 berøringer før ballen spilles over nett.

Minivolleyball - nivå 4

Antall hold​0
​Antall spillere3 ​
​Veiledende alder/klassetrinn11-12   år for volleyballklubber. I skolesammenheng gjerne opp til 13 år/6.-7.klasse​
​Størrelse banehalvdel6 x 6 m
​Netthøyde​2,10 meter


- Serve ballen i gang. Maksimalt 3 server på rad for samme spiller. Ved vunnet ballveksling etter 3. serve, roterer laget og
  ny spiller på samme laget overtar serven.
- Poeng når ballen er død.
- Blokk tillates, men ikke blokk av serve
- Alle berøringer må være volleyballslag.
- Trener/kampveileder skal hjelpe barna med flyt i spillet og tilstrebe fair play. Regler håndheves med skjønn ift
  nettberøring overtramp, dobbeltslag og føring.
- Spill med trekant oppstilling, der de to bak på banen tar mye av ballene som kommer over nett. Slå ballen inn til barnet
  som står ved nett, som så returnerer ballen til en av de andre som gjerne har tatt noen skritt nærmere nett.
- Kamper kan tilpasses turneringskonsept. Man kan spille kamper til 10, 15, 20 eller 25 poeng. Eller på tid, den som leder
  ved kampslutt vinner.
- Det spilles uten framspiller/bakspiller regel.
- I 3er volley ønsker vi i størst mulig grad å oppmuntre til tre berøringer, men dersom det ikke benyttes tre berøringer er det
  ikke feil.

 Nivå 1

 Nivå 2

 Nivå 3

 NIVÅ 4

 Minisandvolleyball Nivå 1-4